Towarzystwo Chirurgów Polskich
Oddział Śląski

Szanowni Państwo

Jest mi miło poinformować Państwa o moim wyborze na prezesa Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Wybór ten jest dla mnie zaszczytem i dowodem zaufania środowiska z jednej strony, z drugiej zaś stanowi ogromne wyzwanie, tym bardziej, że chirurgia stała się specjalnością niemodną, coraz nie chętniej wybieraną przez absolwentów uczelni medycznych.

Dlatego też zapraszając Państwa Ordynatorów wraz z Zespołami na pierwsze spotkanie naszej kadencji chciałbym prosić Was o wsparcie i wspólne wypracowanie sposobów postępowania, tak aby w nie długim czasie nasza specjalność nie stała się tylko specjalnością, o której będzie mowa jedynie w podręcznikach historii medycyny. 

z poważaniem 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
 

Informacja

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Jako Prezesowi Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, w imieniu swoim oraz Zarządu, niech mi wolno będzie zaprosić Was na uroczyste, inaugurujące nową kadencję spotkanie Naszego Oddziału, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku w Koszęcinie. 

W trakcie swojej kariery zawodowej widziałem jak zmienia się nie tylko sama specjalizacja, którą reprezentujemy, ale również jak zmieniała się formuła naszych spotkań. Z przykrością obserwowałem, podobnie z resztą jak wszyscy, że tempo naszego życia, nadmiar obowiązków, przepracowanie, a także wciąż malejąca liczba osób wybierających naszą specjalność, spowodowały stałe zmniejszenie się grona uczestników tychże spotkań.

Dlatego tym razem – nie tylko dla samej wiedzy i nauki, ale i dla chwil wytchnienia – chciałbym zaprosić Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów na spotkanie w naszym własnym chirurgicznym gronie, ale także z artystami Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w ich przepięknej Siedzibie.

Nasze spotkanie uświetnią swoimi wykładami:
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki – Choroba Leśniewskiego-Crohn’a – czy i kiedy operować?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik – Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii małoinwazyjnej?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner – Chirurg jako czynnik ryzyka w leczeniu chorób układu pokarmowego.

W zebraniu udział weźmie Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Chmielewska, która poprowadzi forum dyskusyjne na temat kształcenia podyplomowego w dziedzinie chirurgii ogólnej. 
Po kolacji planowany jest występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
wraz z Zarządem Oddziału Śląskiego TChP będę zaszczycony jeżeli zechcecie przyjąć zaproszenie i wziąć udział w tym spotkaniu.

Prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich
Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej 

41-902 Bytom
ul. Batorego 15
tel. 32 786-15-18
e-mail: biuro@sl-tchp.pl